Odwiedziło nas: użytkowników.         Inspektorat   Prawo   Komunikaty   Druki   Azbest   Linki
     
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego działa zgodnie z ogólnymi zasadami funkcjonowania urzędów administracji publicznej.


Wszystkie sprawy przesyłane drogą pocztową, faxem bądź dostarczane bezpośrednio do sekretariatu Inspektoratu są rejestrowane w Dzienniku Korespondencji. Następnie zostają przekazane Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego, po czym zgodnie z dyspozycją zostają przekazane do odpowiedniej komórki organizacyjnej.

Skargi i wnioski nie zawierające imienia i   nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

W zależności od rodzaju, sprawy załatwiane są w drodze aktu administracyjnego (decyzja, postanowienie) lub odpowiedzi na pismo.

Zgodnie z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego – załatwienie sprawy następuje w ciągu miesiąca, a sprawy skomplikowanej w ciągu dwóch miesięcy od wszczęcia postępowania. Jeżeli w tym terminie sprawa nie może być załatwiona, organ informuje strony o przyczynach zwłoki i wskazuje nowy termin załatwienia sprawy.


Obsada Inspektoratu

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego - mgr inż. Krystyna Król
Kierownik Oddziału Inspekcji i Kontroli
mgr inż. Krzysztof Litwin
Starszy Inspektor - inż. Ryszard Zań
Starszy Inspektor - Wanda Kloc
Starszy Specjalista ds. orzecznictwa
mgr Piotr Bartoszek
    Inspektor ds. ruchu budowlanego - mgr inż. Karolina Ršczka
    Główna Księgowa - Kamilla Cieśllak


    Godziny pracy
    Inspektorat czynny jest:
    w poniedziałki środy, czwartki i piątki w godzinach od 7.30 do 15.00, natomiast we wtorki
    od 8.00 do 18.00

    Załatwianie spraw oraz przyjmowanie interesantów przez pracowników PINB
    w Biłgoraju odbywa się we wtorki
, z kolei poniedziałki, środy, czwartki i piątki
    przeznaczone są na prace i wizje w terenie.    Dane adresowe

    Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Biłgoraju
    ul. Bohaterów Monte Cassino 38
    23-400 Biłgoraj
    tel. 084 686-70-93
    fax: 084 686-70-93
    e-mail: pinbbilgoraj@op.pl
    Godziny otwarcia: pn. ,śr., czw., pt - 7.30 - 15.00, we wtorki 8.00-18.00
    Przyjmowanie interesantów we wtorki od 8.00 do 18.00.

Profesjonalne statystyki www
Copyright © PINB Biłgoraj by Tomasz Sobaszek

            Inspektorat | Prawo | Komunikaty | Druki | Azbest | Strona główna