Odwiedziło nas: użytkowników.         Inspektorat   Prawo   Komunikaty   Druki   Azbest   Linki
     


Obszarem działania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego jest teren Powiatu Biłgorajskiego.

Do właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego należą zadania i kompetencje określone w art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tj. Dz. U. 2003 r. Nr 207 poz. 2016)


a w szczególności: kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego, badanie przyczyn katastrof budowlanych oraz współdziałanie z innymi, wyspecjalizowanymi organami kontroli państwowej, takimi jak: Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa Inspekcja Handlowa, Państwowa Służba Ochrony Zabytków, Państwowa Straż Pożarna. W ramach swojej działalności PINB prowadzi postępowania administracyjne w sprawach samowoli budowlanych, orzeka o wyłączeniu z użytkowania ze względu na stan techniczny obiektów budowlanych lub ich części, udziela pozwoleń na użytkowanie, wnioskuje o rozpoczęcie postępowań w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie.


    Dla osiągnięcia celów działalności PINB jest uprawniony do nakładania mandatów karnych,     sporządzania wniosków do sądów powszechnych oraz nakładania grzywien
    administracyjnych. Działania PINB podejmowane są w ramach planowych kontroli budów,     utrzymania obiektów budowlanych oraz na skutek zgłoszeń osób trzecich.

    Jak do nas dojechać

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowklanego zlokalizowany jest w budynku w którym mieści się Internat Regionalnbego Centrum Edukacji Zawodowej oraz Powiatowy Urząd Pracy. Budynek znajduje się na skrzyżowaniu ulic Boch. Monte Cassino i 1 Armii WP.




    Dane adresowe

    Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Biłgoraju
    ul. Bohaterów Monte Cassino 38
    23-400 Biłgoraj
    tel. 084 686-70-93
    fax: 084 686-70-93
    e-mail: pinbbilgoraj@op.pl
    Godziny otwarcia: pn. ,śr., czw., pt - 7.30 - 15.00, we wtorki 8.00-18.00
    Przyjmowanie interesantów we wtorki od 8.00 do 18.00.
Profesjonalne statystyki www
Copyright © PINB Biłgoraj by Tomasz Sobaszek

            Inspektorat | Prawo | Komunikaty | Druki | Azbest | Strona główna