Odwiedziło nas: użytkowników.         Inspektorat   Prawo   Komunikaty   Druki   Azbest   Linki
     

Wykaz ustaw dotyczących bezpiecznego postępowania i ochrony przed azbestem i materiałami zawierającymi azbest:- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
  (Dz. U. Nr 89, poz. 414, tekst jednolity z 2003 r.
  Nr 80, poz.718)
- Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie
  stosowania wyrobów zawierających azbest
- Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach   i preparatach chemicznych
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
  ochrony środowiska
- Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu
  ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o   odpadach oraz zmianie niektórych ustaw (Dz.
  U. Nr 100, poz. 1085, z późn. zm..).
- Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o
  przewozie drogowym towarów niebezpiecznych   (Dz. U. Nr 199, poz. 1671).
- Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie
  ustawy o odpadach oraz niektórych innych
  ustaw (Dz. U. Nr 7, poz. 78, z 2003 r.).Materiały i opracowania
Opracowania dotyczące programu likwidacji zagrożeń dla Polski związanych z azbestem do pobrania po kliknięciu na poniższy link:

http://www.mgip.gov.pl


    Pliki do pobrania
    Rządowy program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na
    terytorium Polski:
    Dane adresowe

    Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Biłgoraju
    ul. Bohaterów Monte Cassino 38
    23-400 Biłgoraj
    tel. 084 686-70-93
    fax: 084 686-70-93
    e-mail: pinbbilgoraj@op.pl
    Godziny otwarcia: pn. ,śr., czw., pt - 7.30 - 15.00, we wtorki 8.00-18.00
    Przyjmowanie interesantów we wtorki od 8.00 do 18.00.
Profesjonalne statystyki www
Copyright © PINB Biłgoraj by Tomasz Sobaszek

            Inspektorat | Prawo | Komunikaty | Druki | Azbest | Strona główna